Η έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Biotechnology, διόρθωσε βλάβες που οδήγησαν στα μικροσκοπικά τριχίδια που ανιχνεύουν τον ήχο (κροσσοί) να λειτουργούν ελαττωματικά. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν συνθετικό ιό για να καταπνίξει και να διορθώσει τις βλάβες αυτές.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το σύνδρομο Turner αφορά αποκλειστικά κορίτσια και γυναίκες, με κυριότερο πρόβλημα το κοντό ανάστημα και την ανεπάρκεια ωοθηκών. Παρατηρείται περίπου σε 1 στις 2.000 γεννήσεις κοριτσιών και υπολογίζεται ότι ετησίως στη χώρα μας έχουμε περίπου 50 νέες περιπτώσεις• αποτελεί το συχνότερο χρωμοσωμικό αίτιο αυτόματων αποβολών (περίπου 1 στις 15 αποβολές).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το σύνδρομο DiGeorge είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που προκαλείται από τη διαγραφή ενός τμήματος του χρωμοσώματος 22 και παρουσιάζει διαταραχές σε διάφορα όργανα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Oι Ελληνίδες έχουν μια αρνητική πρωτιά σε σχέση με τις γυναίκες χωρών του δυτικού κόσμου: Είναι πρωταθλήτριες στο κάπνισμα! Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι οι καθημερινές συνήθειες επιδρούν περισσότερο στην εμφάνιση γυναικολογικού καρκίνου σε σχέση με την κληρονομικότητα…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η φερριτίνη είναι η κύρια πρωτεΐνη αποθήκευσης σιδήρου του σώματος. Τα επίπεδα φερριτίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έμμεση μέτρηση των επιπέδων σιδήρου στο σώμα. Η φερριτίνη, ως μόριο, έχει το σχήμα μιας κοίλης σφαίρας που επιτρέπει την είσοδο μεταβλητών ποσοτήτων σιδήρου για αποθήκευση. Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές φερριτίνης στο αίμα;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ