Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη σε περιοχές που συνδέονται με τον έλεγχο της συμπεριφοράς και την επιβράβευση. Ο εγκέφαλος των εφήβων δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς σε περιοχές-κλειδιά, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα παιδιά να μην αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικά είναι κάποια πράγματα για τη ζωή τους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Διαπιστώθηκε μια στενή συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη σπέρματος με ανωμαλίες (στο μέγεθος και στη μορφολογία του) και στην έκθεση ενός άνδρα σε υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον τόπο διαμονής του. Για κάθε πέντε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (5 μg/m3) αύξησης στην περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας με σωματίδια διαμέτρου έως δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου (ΡΜ2,5) σε διάστημα δύο ετών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ορισμένοι υψηλού κινδύνου τύποι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), με κύριο εκπρόσωπό τους τον HPV-16, σχετίζονται σαφώς με την εμφάνιση του καρκίνου του στοματοφάρυγγα, αλλά πολύ λιγότερο με τον καρκίνο του στόματος. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αποβολή είναι η αυτόματη απώλεια μιας εγκυμοσύνης πριν από την 20η εβδομάδα. Περίπου 10 με 20% των κυήσεων καταλήγουν σε αποβολή. Όμως, ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος, επειδή πολλές αποβολές συμβαίνουν τόσο νωρίς στην εγκυμοσύνη που μια γυναίκα δεν ξέρει καν ότι είναι έγκυος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το κάθε κύτταρο του οργανισμού μας περιέχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, τα 22 ζεύγη είναι αυτοσωμικά δηλαδή κοινά και το 23ο το φυλετικό (23 χρωμοσώματα από τη μητέρα μας και 23 χρωμοσώματα από τον πατέρα μας). Τα χρωμοσώματα περιέχουν χιλιάδες γονίδια, δηλαδή μονάδες πληροφορίας που ρυθμίζουν την λειτουργία του οργανισμού μας (π.χ. το χρώμα των ματιών, ομάδα αίματος, ύψος) και καθορίζουν την παραγωγή των πρωτεϊνών.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ