ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ DNA


Στοιχεία Επικοινωνίας

Genemed Lab

    O ιός των θηλωμάτων του ανθρώπου (Human Papilloma Virus - HPVs) ανήκει στην οικογένεια των ιών PAPOVA και αριθμεί σήμερα πλέον των 100 γονοτύπων...

    CMV

    ...

    Τα χλαμύδια είναι μια μεγάλη ομάδα από υποχρεωτικά ενδοκυττάρια παράσιτα τα οποία συγγενεύουν με τα gram  αρνητικά βακτήρια. Διακρίνονται  σε τρεις με...