ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ


 

Μελέτες έχουν δείξει πως τα μικρόβια αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα-ξενιστές στον γυναικείο αναπαραγωγικό σωλήνα, δημιουργώντας το φυσικό, χημικό και βιολογικό περιβάλλον που θα συναντήσει το έμβρυο πριν εμφυτευτεί αλλά και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κατα τον μοριακό έλεγχο μικροβιώματος, εξετάζονται 29 μικρόβια και ο σκοπός του είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του ενδομητρίου.

 

Ο έλεγχος του μικροβιωματος με μοριακές τεχνικές συστήνεται στις περιπτώσεις:

 

  1. Εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης με βάση το ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ
  2. Προετοιμασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης
  3. Περιπτώσεις Ανεξήγητης Υπογονιμότητας και ανεπιτυχών προσπαθειών IVF

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. The diagnosis of chronic endometritis in infertile asymptomatic woman. Moreno I., et al. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 602.1-16, June 2018.

2. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. Moreno I., et al. American Journal of Obstetrics & Gynecology, p.684-693, December 2016.

3. Clinical approach to recurrent implantation failure: evidence-based evaluation of the endometrium. Harvey J. Kliman and David Frankfurter. Fertility and Sterility. Vol. 111, No. 4, p.684-693, April 2019.

4. Relevance of assessing the uterine microbiota in infertility. Moreno I and Carlos Simon. Fertility and Sterility. Vol. 110, No. 3, p.618-630, August 2018.

5. Endometriosis and the microbiome: a systematic review. M Leonardi et al. BJOG. p. 1-11. 2019.

6. Uterine Microbiota: Residents, Tourists, or Invaders. Baker M. J. et al. Frontiers in Immunology. Vol. 9, p.1-16, March 2018.

7. A pilot study and case reports on endometrial microbiota and pregnancy outcome: An analysis using 16S rRNA gene sequencing among IVF patients, and trial therapeutic intervention for dysbiotic endometrium. Koichi Kyono et al. Reproduction Medicine and Biology. 2019;18, p.72–82.

8. Selection of new Probiotics on Endometrial Health, Frontiers of Cellular and Infection Microbiology. Vol 9, April 2019.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Genemed Lab