ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (PCR) COVID19 (SARS-CoV-2 )


Ο Κορωνοϊός-2 του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2) είναι ένας ιός RNA που προκαλεί την ασθένεια του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Όπως οι περισσότεροι κορωνοϊοί που μολύνουν τον άνθρωπο, ο SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη τόσο στο ανώτερο όσο και στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα.

 

Ο Μοριακός/ Γονιδιακός έλεγχος περιλαμβάνει την ανίχνευση 2 μοναδικών γενετικών θέσεων πάνω στο γονιδίωμα του κορωνοϊού SARS-CoV-2:

- το γονίδιο Ε

- και το γονίδιο RdRp.

 Για την παραπάνω ανίχνευση χρησιμοποιείται η τεχνικη PCR πραγματικού χρόνου (Real Time PCR). Τόσο η διαγνωστική ειδικότητα όσο και η διαγνωστική ευαισθησία είναι 99%. Αυτό σημαίνει ότι  η μοριακή μέθοδος μπορεί να είναι αρνητική σε πολύ αρχικά στάδια της νόσου, καθώς και σε κάποιους ασθενείς, στους οποίους ο ιός μπορεί να εξαφανιστεί από το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα μετά την έβδομη μέρα, αλλά να συνεχίσει να υπάρχει στους πνεύμονες.

 

 

Η εξέταση γίνεται κατόπιν ραντεβου και το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται σε 24-36 ώρες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Genemed Lab